Monday, October 19, 2009

REFLEKSI UNTUK MEMBUAT SPSS:

Langkah pertama adalah dengan mengklik pada menu spss 13.0 dalam program.Setelah itu, sila isi butir-butir yang terdapat dalam soal selidik ke dalam spss ini.

Pastikan decimals adalah kosong. Manakala pada measure pula, pastikan tahun dan semester berada dalam keadaan scale, program dan jantina adalah nominal dan selebihnya adalah ordinal.Bagi values pula, anda dikehendaki mengklik pada titik tiga pada column tersebut.

Kemudian, anda akan dapat melihat seperti yang tertera dalam rajah di bawah.

Anda dikehendaki mengisi value dan value label.

Contoh value adalah 1 dan value label adalah perempuan. Seterusnya klik pada add. Ulang langkah tadi dengan memasukkan value 2 dan value label adalah lelaki. Dan begitulah seterusnya.


Kemudian, klik ok.
Kemudian, klik pula pada data view bagi mengisi data-data yang diperoleh hasil daripada soal selidik yang dijalankan.


Setelah itu, sila isikan butir- butir yang terdapat dalam soal selidik dalam data view seperti dalam rajah di bawah.


Setelah selesai mengisi data tersebut, tibalah masa untuk membuat output bagi spss ini.


Langkah awal, anda dikehendaki klik pada analyze. Kemudian, klik pada descriptive statistics. Dan seterusnya klik pada frequencies.


Kemudian, anda dikehendaki membawa 1 persatu pemboleh ubah ke kanan dengan mengklik pada anak panah ke kanan.


Setelah selesai, klik pada statistics.


Kemudian, klik pada continue.


Kemudian, klik pula pada charts dan pilih pie chart atau jenis chart yang anda suka.
Dan klik continue.


Kemudian, klik pada format dan klik continue. Setelah selesai semuanya, klik ok. Oleh itu, terhasillah output bagi spss.

Inilah hasilnya.


Ini adalah contoh pie chart bagi umur.SELAMAT MENCUBA...

No comments:

Post a Comment